تعداد مقالات: 169
151. «کثرت‌گراییِ ارزشی» در نقدِ اخلاقیِ هنر: جستاری نقّادانه

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 269-291

محسن کرمی


152. حکمت عملی از نظر آکویناس

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 255-277

فاطمه اصلی بیگی؛ مجید ملایوسفی


153. اصالت وجود صدرایی و برخی پیامدهای هستی شناختی آن

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 273-294

محمد نجاتی


155. بررسی نسبت نظر و عمل ابن سینا در مقایسه با ارسطو

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 295-321

حسن عباسی حسین ابادی


156. بررسی تاثیر دوگانگی نظر و عملِ ارسطویی در تحولِ عمل گراییِ پاتنم

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 323-349

محمد اوحدی حائری


157. پرسش باز مور و هنجارمندی اخلاقی؛ نقد پل بلومفیلد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

رضا مثمر؛ سید علی کلانتری


158. نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

محمد عباس زاده جهرمی؛ معصومه امیری


159. اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

محمدامین برادران نیکو؛ آرش موسوی؛ کیوان الستی


160. تبیین ناسازگاری‌های هستی‌شناسانه نوخاسته‌گرایی و فیزیکالیسم؛ و پیشنهاد یک موضع جدید نوخاسته‌گرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

مسعود طوسی سعیدی؛ سید حسن حسینی


161. بررسی تطبیقی نظریه دوگانه‌انگاری نوخاسته(هسکر) و حدوث جسمانی نفس(صدرالمتالهین) در نحوه تعلق یا تکون نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

فهیمه شریعتی؛ یاسر خوشنویس


162. تطبیق «خودشناسی» ازمنظر کی‌یرکگارد و شیخ اشراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

سیمین اسفندیاری؛ آزاده الیاسی


163. رهشِ سهروردی از چالشِ مطابقت و این‌همانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محسن اکبری؛ محمد حسین حشمت پور


164. مسئله شر از دیدگاه ملاصدرا و نورمن گیسلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

مهدی شجریان


165. بررسی اختلاف‌نظر ابن‌سینا و متکلمان اتمیست درباره‌ی روایی کاربرد ایده‌آل‌‌سازی‌های ریاضیاتی در طبیعیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

سید علی حسینی


166. جایگاه «اوبودگی»: چگونگی مطرح شدن خدا نزد امانوئل لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمدمهدی عبدالعلی نژاد؛ سید احمد فاضلی


167. استعاره مفهومی و تحلیلی نو از نقش آن در اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

مسعود صادقی


168. «معرفت‌شناسی» و «اخلاق شک گرایی» در نسبت با «صورت زندگی» از منظر ویتگنشتاینِ کاول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

مژگان خلیلی


169. تأملی در اختلاف شارحان معاصر حکمت متعالیه در نوع رابطه ماهیت با وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

روح اله آدینه؛ رقیه موسوی