نویسنده = فتح طاهری، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تبعیض نژادی در فلسفه کانت

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-150

حمیدرضا سعادت نیاکی؛ علی فتح طاهری