نویسنده = اکبری تختمشلو، جواد
تعداد مقالات: 1
1. لَری لاودن و استقراء بدبینانه

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-134

جواد اکبری تختمشلو