نویسنده = ذوالحسنی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی برهان نبوت سینوی بر اساس نظریه اعتبار علامه طباطبایی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

فرزانه ذوالحسنی؛ علی وکیلی