نویسنده = امیرخانی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ‌ نظریۀ فطرت عقل با انسان معلق در اندیشۀ‌ سینوی

دوره 6، شماره 16، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-83

مهناز امیرخانی؛ زهره توازیانی؛ ملیحه پورصالح امیری