نویسنده = کشاورز، سوسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی بنیادهای معرفت‌شناختی اقدام‌پژوهی از منظر فلسفۀ انتقادی و تفسیری

دوره 6، شماره 16، بهار و تابستان 1395، صفحه 121-146

سوسن کشاورز؛ علی احمدی؛ محمود مهر محمدی؛ یحیی قائدی