نویسنده = سلیمانی خورموجی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت در فیزیک

دوره 6، شماره 16، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-117

مهدی سلیمانی خورموجی؛ مجید ملایوسفی؛ علی صداقت