نویسنده = عبدل‌آبادی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. عدالت و جنسیّت در آرمانشهر افلاطون: بررسی نگرش افلاطون دربارة زنان

دوره 6، شماره 16، بهار و تابستان 1395، صفحه 207-233

زهرا توفیقی؛ علی اکبر عبدل‌آبادی