نویسنده = دلاوری پاریزی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. دیالکتیک تثلیث در رابطه سکولار خدا و جهان

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 171-192

سیدحمید طالب زاده؛ فاطمه دلاوری پاریزی