نویسنده = سامع، جمال
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر معنای مرگ‌اندیشی در فلسفة هایدگر

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-186

جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان