نویسنده = حق شناس، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. مساله چارچوب و بازتقریر آن برای فهم زبانی هوش مصنوعی

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 193-223

ابوالفضل صبرآمیز؛ مهدی ذاکری؛ روح اله حق شناس