نویسنده = موسوی اعظم، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای هستی‌شناختیِ علّیّت تحلیلی در فلسفه‌ی اسلامی

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 225-248

سید مصطفی موسوی اعظم