نویسنده = حسینی شاهرودی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-64

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی