نویسنده = کمالی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در تبیین فیلسوفان اسلامی از تلازم بین ماده و صورت

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-40

محمد مهدی کمالی؛ حسین غفاری