نویسنده = ایزدی نیا، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. گشودگی به دیگری به مثابه‌ی شرط اخلاقی دیالوگ

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-127

علی رضا آزادی؛ حمیده ایزدی نیا