نویسنده = عبدل آبادی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. مکینتایر و مسئله‌ی شکاف واقع-ارزش بر اساس کتاب در پی فضیلت

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-145

میثم شیرزاد؛ علی اکبر عبدل آبادی