نویسنده = سامع، سیّد جمال
تعداد مقالات: 1
1. دیالکتیک حقیقت و شیء در فلسفه‌ی هایدگر

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-177

سیّد جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان