نویسنده = آل بویه، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد دیدگاه پیتر سینگر درباره اخلاقی بودن سقط جنین

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 229-254

فاطمه جمشیدی؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه تیزقدم


2. سامری خیرخواه و‌جواز سقط جنین

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-88

زینب دهقانی نیستانی؛ علیرضا آل بویه