نویسنده = حسینی، مالک
تعداد مقالات: 2
1. وسواسِ ذهنی: تحلیلی بر اساسِ مفاهیمِ کینه‌توزی و بد‌ـ‌وجدانی نزدِ نیچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

کیوان انصاری؛ مالک حسینی


2. امکان جمع بین زندگی اخلاقی و زندگی لذت بخش از نظر ارسطو

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 151-182

مژگان محمدی؛ مالک حسینی؛ پرویز ضیا شهابی