نویسنده = محمدی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. امکان جمع بین زندگی اخلاقی و زندگی لذت بخش از نظر ارسطو

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 151-182

مژگان محمدی؛ مالک حسینی؛ پرویز ضیا شهابی