نویسنده = اسالم، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و نقد نگاه شهید صدر به عالم واقع

دوره 9، شماره 23، پاییز و زمستان 1398، صفحه 197-224

عباس اسالم؛ حسین فقیه