نویسنده = امیری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی

دوره 10، شماره 24، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-125

10.30470/phm.2019.100285.1543

محمد عباس زاده جهرمی؛ معصومه امیری