نویسنده = فاضلی، سید احمد
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه «اوبودگی»: چگونگی مطرح شدن خدا نزد امانوئل لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمدمهدی عبدالعلی نژاد؛ سید احمد فاضلی


2. بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور

دوره 9، شماره 23، پاییز و زمستان 1398، صفحه 355-385

ابوالفضل توکلی شاندیز؛ سید حسن اسلامی اردکانی؛ سید احمد فاضلی