نویسنده = اصغری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت میانجی‌گری اخلاق کانتی بین حق انتزاعی و حیات اخلاقی و ضرورت گذار از اخلاق به حیات‌اخلاقی درکتاب مبانی فلسفه حق هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

محمود صوفیانی؛ محمد اصغری؛ محسن باقرزاده مشکی باف