نویسنده = هاشم پور، آیسودا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چگونگی پیوند توحید صفاتی با نظام معقولات در نزد خواجه نصیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی