نویسنده = اکبری، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. اشه در مفهوم اکمال و ارتباط آن با هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

پریسا اکبری