کلیدواژه‌ها = ارزش‌هایِ زیبایی‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. «کثرت‌گراییِ ارزشی» در نقدِ اخلاقیِ هنر: جستاری نقّادانه

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 269-291

محسن کرمی