کلیدواژه‌ها = "مغالطه ی طبیعت گرایانه"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان برون رفت از مغالطه ی طبیعت گرایانه در اخلاق از دیدگاه مایکل روس

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-272

مریم عسگرپورعلی؛ حسین شیخ رضایی