کلیدواژه‌ها = حقیقت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تفسیر هیدگر در باب جایگاه و مرتبة تفکر یونانیان در فلسفة هگل

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-102

حسین کلباسی اشتری؛ حسین رستمی جلیلیان


2. دیالکتیک حقیقت و شیء در فلسفه‌ی هایدگر

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-177

سیّد جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان