کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستین قدیس و ملاصدرا

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-41

قاسم کاکایی؛ محبوبه جباره ناصرو


2. نسبتِ وجود و مرگ در منظومه‌ی فلسفیِ آلن بَدیو

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-99

فروغ السادات رحیم پور؛ بیت اله ندرلو