کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت گذارهای روح در پدیدارشناسی هگل

دوره 7، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-124

امین شاه‌وردی؛ محمد مشکات


2. خوانش کربن از فلسفة تطبیقی

دوره 5، شماره 14، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-166