کلیدواژه‌ها = صورت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-170

حسن عباسی حسین ابادی؛ مستانه کاکایی


2. تأملی در تبیین فیلسوفان اسلامی از تلازم بین ماده و صورت

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-40

محمد مهدی کمالی؛ حسین غفاری