کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 20
1. انفعالِ نفس و تغییرِ ذاتِ مدرِک: مسأله‌ای ارسطویی، ردیه‌ای سینوی و دفاعیه‌ای صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

مصطفی زالی


2. بررسی انتقادی تفسیر آقا علی مدرس و تابعان از نظریۀ «اصالت وجود» ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

محمد حسین زاده


3. بررسی انتقادی نظریه تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری در باب متدولوژی فلسفه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

حسن رهبر


4. مسئله شر از دیدگاه ملاصدرا و نورمن گیسلر

دوره 10، شماره 24، بهار و تابستان 1399، صفحه 337-364

مهدی شجریان


5. ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-64

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی


6. بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستین قدیس و ملاصدرا

دوره 9، شماره 22، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-41

قاسم کاکایی؛ محبوبه جباره ناصرو


7. تاثیر مبانی هستی شناسی صدرا در تبیین مساله دعا

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-117

مروه دولت آبادی؛ عین الله خادمی؛ محمد اسماعیل قاسمی طوسی


8. تحلیل و بررسی سازگاری رمز پردازی با حکمت متعالیه صدرایی

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-147

احمدرضا هنری؛ طاهره کمالی زاده؛ ایرج داداشی


9. ذهنی بودن جوهریت و عرضیّت در فلسفه صدرایی

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-168

سید علی علم الهدا


10. کارکردهای هستی‌شناختیِ علّیّت تحلیلی در فلسفه‌ی اسلامی

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 225-248

سید مصطفی موسوی اعظم


11. تسلسل در علل مادی و مسئله عدم تناهی زمان در فلسفه ملاصدرا

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 249-268

مجید ضیایی قهنویه


12. احسائی، قول به اصلیین یا اصالت ماهیّت

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-191

سید محمد اسماعیل سید هاشمی؛ میلاد شیر محمّدی


13. «انسان سالکِ صدرایی»: بازخوانی رهیافت‌ چندوجهی ملاصدرا به سلوک انسان

دوره 7، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-180

رضا رضازاده؛ زهرا جلیلیان


14. فلسفه‌ی ملاصدرا و نظریه‌ی‌ معنا؛ کاوشی معناشناختی در برخی دلایل نظریه‌ی وجود ذهنی

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-50

رضا رضازاده؛ کاظم موسی خانی


18. ملاصدرا، تفسیر یا تأویل

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 21-53


20. امام صادق(ع) و حکمت الهی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 73-91