کلیدواژه‌ها = عقل مفارق
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ابن میمون و اسپینوزا

دوره 7، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 181-206

عباس فنی اصل؛ یوسف نوظهور؛ مرتضی شجاری