ضرورت گذارهای روح در پدیدارشناسی هگل
ضرورت گذارهای روح در پدیدارشناسی هگل

امین شاه‌وردی؛ محمد مشکات

دوره 7، شماره 18 ، تیر 1396، ، صفحه 103-124

چکیده
  در این مقاله، ادعای هگل مبنی بر ضرورت گذارهای روح در مواقف پدیدارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است تا معنای مورد نظر وی از ضرورت این گذارها مورد پژوهش قرار گیرد. برای این منظور نخست به اجمال معانی ...  بیشتر
شرطی لزومی در منطق جدید
شرطی لزومی در منطق جدید

اسداله فلاحی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 7-46

چکیده
  فارابی و ابن‌سینا در آثار خود برای شرطی متصل اقسام بسیاری برشمرده و مباحث متنوعی در آثار پیروان خود پدید آورده‌اند. دو قسم مهم از این اقسام، عبارت است از «لزومی» و «اتفاقی» که هر کدام به اقسام ...  بیشتر