دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی سه برهان سلّمی، تُرسی و حفظ النسبة در اثبات تناهی ابعاد با تکیه بر دیدگاه ملا عبدالرزاق لاهیجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

سید رضا مؤذن؛ محمد مهدی مشکاتی


2. نقد و بررسی آزمایش‌های لیبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

بهرام علیزاده


3. تبیین و نقد نگاه شهید صدر به عالم واقع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

عباس اسالم؛ حسین فقیه


4. رهیافتی هستی شناسانه به علم حضوری از نگاه صدرالمتألهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

محمد جواد پاشایی


5. تأثیر اندیشه های پریچارد بر دیدگاه فرااخلاقی راس در باب ماهیت و اصول الزام و ارتباط آن با خوب اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

بیتا نخعی؛ حسین کلباسی اشتری


6. بسط‌پذیری معارف وحیانی در گسترۀ ولایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

هادی فنایی


7. لایب‌نیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

شهین اعوانی


8. بررسی استدلال جهان‌شناختی جدید بر مبنای جهان‌های ممکن و اصل جهت ‌کافی حداقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

کاظم راغبی؛ محمد محمد رضایی


9. پرسش باز مور و هنجارمندی اخلاقی؛ نقد پل بلومفیلد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

رضا مثمر؛ سید علی کلانتری


10. نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

محمد عباس زاده جهرمی؛ معصومه امیری


11. اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

محمدامین برادران نیکو؛ آرش موسوی؛ کیوان الستی


12. تبیین ناسازگاری‌های هستی‌شناسانه نوخاسته‌گرایی و فیزیکالیسم؛ و پیشنهاد یک موضع جدید نوخاسته‌گرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

مسعود طوسی سعیدی؛ سید حسن حسینی


13. بررسی تطبیقی نظریه دوگانه‌انگاری نوخاسته(هسکر) و حدوث جسمانی نفس(صدرالمتالهین) در نحوه تعلق یا تکون نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

فهیمه شریعتی؛ یاسر خوشنویس


14. بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

ابوالفضل توکلی شاندیز


15. سوپروینینس و واقع‌گرائی اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

بهروز محمدی منفرد


16. تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره حیث التفاتی محتوا براساس مبانی فلسفی وی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

حسین اسفندیار


17. ترسیم و بررسی الگوی ناسازگارگرایی وجوب علّی و مسئولیت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

ابراهیم علی پور


18. تطبیق «خودشناسی» ازمنظر کی‌یرکگارد و شیخ اشراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

سیمین اسفندیاری؛ آزاده الیاسی


19. رهشِ سهروردی از چالشِ مطابقت و این‌همانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محسن اکبری؛ محمد حسین حشمت پور


20. مسئله شر از دیدگاه ملاصدرا و نورمن گیسلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

مهدی شجریان


21. بررسی اختلاف‌نظر ابن‌سینا و متکلمان اتمیست درباره‌ی روایی کاربرد ایده‌آل‌‌سازی‌های ریاضیاتی در طبیعیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

سید علی حسینی


22. معناشناسی علامه حلی از مفاهیم حسن و قبح اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمد رضا بیات؛ محمدحسین کلاهی


23. گذار کانت از وضع اخلاقی-مدنی به وضع حقوقی-مدنی و ایجاد اجتماع اخلاقی/سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمود صوفیانی؛ محسن باقرزاده مشکی باف


24. جایگاه «اوبودگی»: چگونگی مطرح شدن خدا نزد امانوئل لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمدمهدی عبدالعلی نژاد؛ سید احمد فاضلی


25. استعاره مفهومی و تحلیلی نو از نقش آن در اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

مسعود صادقی


26. «معرفت‌شناسی» و «اخلاق شک گرایی» در نسبت با «صورت زندگی» از منظر ویتگنشتاینِ کاول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

مژگان خلیلی


27. تأملی در اختلاف شارحان معاصر حکمت متعالیه در نوع رابطه ماهیت با وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

روح اله آدینه؛ رقیه موسوی