دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی سه برهان سلّمی، تُرسی و حفظ النسبة در اثبات تناهی ابعاد با تکیه بر دیدگاه ملا عبدالرزاق لاهیجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

سید رضا مؤذن؛ محمد مهدی مشکاتی


2. نقد و بررسی آزمایش‌های لیبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

بهرام علیزاده


3. تبیین و نقد نگاه شهید صدر به عالم واقع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

عباس اسالم؛ حسین فقیه


4. رهیافتی هستی شناسانه به علم حضوری از نگاه صدرالمتألهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

محمد جواد پاشایی


5. تأثیر اندیشه های پریچارد بر دیدگاه فرااخلاقی راس در باب ماهیت و اصول الزام و ارتباط آن با خوب اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

بیتا نخعی؛ حسین کلباسی اشتری


6. بسط‌پذیری معارف وحیانی در گسترۀ ولایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

هادی فنایی


7. لایب‌نیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

شهین اعوانی


8. بررسی استدلال جهان‌شناختی جدید بر مبنای جهان‌های ممکن و اصل جهت ‌کافی حداقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

کاظم راغبی؛ محمد محمد رضایی