دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پرسش باز مور و هنجارمندی اخلاقی؛ نقد پل بلومفیلد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

رضا مثمر؛ سید علی کلانتری


2. نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

محمد عباس زاده جهرمی؛ معصومه امیری


3. اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

محمدامین برادران نیکو؛ آرش موسوی؛ کیوان الستی


4. تبیین ناسازگاری‌های هستی‌شناسانه نوخاسته‌گرایی و فیزیکالیسم؛ و پیشنهاد یک موضع جدید نوخاسته‌گرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

مسعود طوسی سعیدی؛ سید حسن حسینی


5. بررسی تطبیقی نظریه دوگانه‌انگاری نوخاسته(هسکر) و حدوث جسمانی نفس(صدرالمتالهین) در نحوه تعلق یا تکون نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

فهیمه شریعتی؛ یاسر خوشنویس


6. تطبیق «خودشناسی» ازمنظر کی‌یرکگارد و شیخ اشراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

سیمین اسفندیاری؛ آزاده الیاسی


7. رهشِ سهروردی از چالشِ مطابقت و این‌همانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محسن اکبری؛ محمد حسین حشمت پور


8. مسئله شر از دیدگاه ملاصدرا و نورمن گیسلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

مهدی شجریان


9. بررسی اختلاف‌نظر ابن‌سینا و متکلمان اتمیست درباره‌ی روایی کاربرد ایده‌آل‌‌سازی‌های ریاضیاتی در طبیعیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

سید علی حسینی


10. جایگاه «اوبودگی»: چگونگی مطرح شدن خدا نزد امانوئل لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمدمهدی عبدالعلی نژاد؛ سید احمد فاضلی


11. استعاره مفهومی و تحلیلی نو از نقش آن در اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

مسعود صادقی


12. «معرفت‌شناسی» و «اخلاق شک گرایی» در نسبت با «صورت زندگی» از منظر ویتگنشتاینِ کاول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

مژگان خلیلی


13. تأملی در اختلاف شارحان معاصر حکمت متعالیه در نوع رابطه ماهیت با وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

روح اله آدینه؛ رقیه موسوی


14. حل بحران معنویت از منظر سیدحسین نصر و ارزیابی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

علی احمدپور


15. بررسی چگونگی پیوند توحید صفاتی با نظام معقولات در نزد خواجه نصیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی


16. اهمیت میانجی‌گری اخلاق کانتی بین حق انتزاعی و حیات اخلاقی و ضرورت گذار از اخلاق به حیات‌اخلاقی درکتاب مبانی فلسفه حق هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

محمود صوفیانی؛ محمد اصغری؛ محسن باقرزاده مشکی باف


17. معطوف بودن اخلاق به عینیت و عینیت‌گرایی درباره‌ی اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

سیدعلی اصغری


18. نسبت علم و اراده ی الهی در مکتب کلامی حله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

محمد حسین کلاهی؛ رضا رهنما


19. بررسی انتقادی تفسیر آقا علی مدرس و تابعان از نظریۀ «اصالت وجود» ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

محمد حسین زاده


20. مسئله تصادف اخلاقی تاملی در دیدگاه مایکل مور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

بهرام علیزاده


21. بررسی انتقادی نظریه تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری در باب متدولوژی فلسفه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

حسن رهبر


22. بررسیِ مقایسه‌ایِ نظرگاهِ ارسطو دربارۀ جایگاهِ «فضیلتِ اخلاقی» در «سعادتِ انسان» در اخلاقِ نیکوماخوس و اخلاقِ ائودِموس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

حوریه باکویی کتریمی؛ مجید صدرمجلس؛ حسن فتحی؛ علی اکبر عبدل آبادی


23. انفعالِ نفس و تغییرِ ذاتِ مدرِک: مسأله‌ای ارسطویی، ردیه‌ای سینوی و دفاعیه‌ای صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

مصطفی زالی


24. افلاطون علیه شاعران: عمومی و خصوصی در اندیشه های اخلاقی افلاطون و نمایشنامه‌نویسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

مریم نصراصفهانی


25. اشه در مفهوم اکمال و ارتباط آن با هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

پریسا اکبری


26. بررسی مقایسه‌ای آرای هایدگر و کربن در باب «فهم در ساحت حضور»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

سعید جهانگیری؛ مهدی فدایی مهربانی


27. وسواسِ ذهنی: تحلیلی بر اساسِ مفاهیمِ کینه‌توزی و بد‌ـ‌وجدانی نزدِ نیچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

کیوان انصاری؛ مالک حسینی


28. ارزیابی نقش فقرگزینی در خداگونه شدن انسان از منظر مایستر اکهارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

ابراهیم رستمی؛ سید محمد قادری


29. بازخوانی برهان نبوت سینوی بر اساس نظریه اعتبار علامه طباطبایی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

فرزانه ذوالحسنی؛ علی وکیلی