نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری کلام و فلسفه دین واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائل فلسفی که همیشه همراه انسان بوده است ،مواجهه انسان با مرگ است. سنتهای مهم فلسفی به این مهم همواره به طور جدی پرداخته اند و تلاش کردند تا مرگ را به عنوان جدی ترین دغدغه انسان مورد تحلیل قرار دهند . اپیکوریان به عنوان یکی از مهمترین سنتهای فلسفی باستان درصدند تا آموزه های خود در مساله مرگ را با اتکا به خرد انسانی حل کنند.در عین حال مرگ از دوران سنگ تا عصر مدرن دچار دگردیسی در بافت اجتماعی شده است . به طوری که در عصر مدرن ترس از مرگ به عنوان جدی ترین مساله مورد توجه فیلسوفان و روانشناسان قرار گرفته است. به ویژه تغییر مفهوم مرگ که به نوعی در عصر مدرن کاملا شرم آور تلقی می شود.در حالی که مرگ به عنوان یک سفر این جهانی یا آن جهانی در قبل از دوران مدرن تلقی می شد، اکنون به یک معضل اجتماعی با عارضه های بی شمار تبدیل شده است. این مقاله به این موضوع خواهد پرداخت که نشان دهد چگونه آموزه های اپیکوریان را می توان در عصر مدرن بازخوانی کرد. این بازخوانی بر این فرض استوار است که استدلال درمانی توان مواجهه مناسب با مرگ را در عصر مدرن دارا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Reading of Epicurean`s Facing Death in the Modern World

چکیده [English]

Facing death has always been regarded as a main philosophical issue in human`s life. Major philosophical traditions have given it abundant attention and tried to analyze it as the most serious concern of humans. One of the main ancient philosophical traditions, Epicurean relying on human wisdom tries to address this issue. Death, since the Stone Age, has brought alterations to the context of societies so that fear of death is currently seriously investigated by philosophers and psychologists, specially the change in the concept of death to an evil/despicable event. It was once presumed as a journey with this world or the other world nature in the pre-modern world, while now a social challenge with numerous effects. The current study aims to illustrate how it would be possible to re-interpret Epicurean`s doctrine in the modern world. This re-reading has its foundations on the hypothesis that argument therapy enables humans to face death in the modern world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epicurean
  • argument therapy
  • the modern world
  • Death