نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت( سیاست گذاری علم و فناوری)، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 استاد و ریاست دانشکده کسب کار، دانشگاه هنگ کنگ.

4 استادیار دانشکده مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه سرمایه انسانی مهمترین دارایی برای پیشرفت نهادها، سازمانها و شرکتها عنوان می‌شود و محققین دریافته اند که توسعه‌ی اصالت فردی، زیربنای خودشکوفایی و نوآوری در اجتماع، بنیادگزار پیشرفت های چشمگیر فرهنگی و بالتبع متأثر و مترقی سازِ صنعت، کارآفرینی و اقتصاد است. مهمترین راه تقویت سرمایه انسانی ارتقادهی معنوی به افراد است و در این میان اخلاق فاضله و نیکوی فرد اصیل مهمترین عامل بروز و ظهور ایده‌های تازه‌ی افراد و به کارگیری عملی نیروهای بالقوه‌ی نوآورانه است. با توجه به این حقیقت، در این تحقیق به طور توصیفی و تحلیلی بیان شده که چگونه تاکید بر فلسفه‌ی فرد با اخلاق به عنوان سرمایه‌ای که اصالت از آن اوست، می‌تواند تحولات کلان اجتماعی، سیاستی و اقتصادی ایجاد کند. توجه کاربردی به اصالت فرد خلاق و اخلاق مداری، مزیت‌های رقابتی در نهاد ایجاد می‌کند، زیرا موجب کم‌رنگ شدن رذایل اخلاقی می‌شود و حتی قبل از قوانین، تضمین سلامت دستگاه اداری و زدودن فساد را محصل می‌سازد. در این میان نهادها بستری برای ظهور و بروز استعدادهای نوآورانه و نقش آفرینی افراد اخلاق مدار اصیل در اجرای خط مشی های بالا به پایین و پایین به بالا هستند. نقش نهادهای رسمی در خدمت، ایجاد نظم و مهیا نمودن بستر سالم حمایتی برای فعالیت فرد اصیل و نهادهای غیر رسمی به عنوان تسهیل گر تمرین اخلاق فاضله و‌ اکرام و مشارکت بازیگران سطوح پایین تر بیان شده که چگونه منجر به بروز نوآوری، فرهنگ شایسته سالاری، رفاه معیشتی و اقتصاد عدالت‌گرایانه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enhancement of Intangible (Immaterial) Assets in Formal and Informal Institutions by Virtue Enrichment of Human Capital

نویسندگان [English]

  • Maryam Khosravi 1
  • Mahmood Yahyazadefar 2
  • David Ahlstrom 3
  • Mohsen Alizadeh Saani 4

1 Management ( Science and Technology Policy) Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Iran.

2 Professor, Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences,, University of Mazandaran

3 Prof. David Ahlstrom is a Professor and the Chairman in Department of Management at The Chinese University of Hong Kong

4 Assistant Professor, Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran

چکیده [English]

Abstract: Nowadays, human capital is considered as the most important asset for the development of institutions, organizations and firms. Researchers have found that the enhancement of individual authenticity is the base for socially improvement of spontaneous innovation, founding significant cultural progress and consequently influential industry, entrepreneurship and economy. Strengthening of human capital get obtained when individuals get enhanced spiritually. Indeed, virtue and moral ethics of the authentic individual is the most important factor for the emergence of idea novelty and pragmatic potentials of innovative forces. Applied approach to the authenticity of the creative individuals and ethics create competitive advantages in the institution, because it reduces moral vices and even before the law, eliminates corruption and ensures the health of the administrative apparatus. In this article it is descriptively and interpretively discussed how an authentic individual, in the bed of institutions and by playing a role in the implementation of top-down and bottom-up policies, can express his innovative talents in order to achieve major progress. Also, the role of formal institutions in serving, setting disciplines and providing a healthy supportive environment for the activities of the authentic individual and as well the role of informal institutions as facilitators of participation of lower level actors has been described. At the end, it has been concluded how innovation, meritocracy, livelihood prosperous and economic justice will be prevailed through enhancing virtue enrichment of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Authenticity
  • Moral Justice
  • Formal and Informal Institutions
  • Professional Ethics
  • Economic Justice