نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 پژوهشگر

چکیده

یورگن مولتمان، الاهیدان پروتستان، تحت تأثیر جنگ‌های جهانی و دیگر حوادث سیاسی اجتماعی قرن بیستم، به این نتیجه رسید که خوانش سنتی از آموزة فرجام جهان نمی‌تواند بستر مناسبی برای تحقق امید مسیحی به فرجام جهان باشد، زیرا نسبت به سازوکار موجود حاکم بر جهان بی‌تفاوت است. بر اساس دیدگاه مولتمان خدای پدر فرزند خویش را برای اصلاح این سازوکار فرستاد، ولی قدرتمندان جهان وی را به‌صلیب کشیدند. با این وجود خداوند با رستاخیز مسیح هدف آنها را ناکام گذاشت. به باور مولتمان، با تکیه بر عهد جدید می‌توان سازوکاری را برای جهان (سازوکار موعود) در نظر گرفت که بستر مناسبی برای تحقق امید مسیحی برای فرجام جهان باشد. این سازوکار دارای مؤلفه‌هایی است که با تکیه بدانها می‌توان به نیاز انسان معاصر پاسخ گفت. لذا فرجام‌شناسی مولتمان زمان‌مند، زمینه‌مند و شمول‌گراست؛ اما با وجود این نکات، تردید در ایجاد امید روانشناختی، ناسازگاری میان آموزة روح‌القدس و خصلت شگفتی امید مسیحی، تردید در توفیق روش‌شناختی تخیل الهیاتی، ابهام در سازوکار درهم کنش زمان خطی و زمان ابدی و ابهام در چگونگی تأثیر این امید در رفتار مؤمنان این تفسیر از امید مسیحی را محل تردید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of eschatology 'Jürgen Moltmann in Christian Theology

نویسندگان [English]

  • mohammadreza bayat 1
  • saman mahdever 2

1 Faculty member

2 Researcher

چکیده [English]

Jürgen Moltmann argued, following World War II and its consequences for society, that traditional views of eschatology could not provide a firm foundation for Christian hope because they are indifferent to human suffering. Moltmann argues that God the Father sent His son to correct the current order, but that the powerful of this world crucified him. God, however, thwarted their purpose with the resurrection of Christ. According to Moltmann's eschatology, the promised order of the New Testament can serve as a basis for realizing Christian hope in the end-times. This order encompasses components that can be applied to meet the needs of contemporary society. Therefore, the eschatology of Moltmann is temporal, contextual and inclusive. Additionally to critique of traditional views, Moltmann's eschatology offers groundbreaking innovations in twentieth-century Christian theology, such as a holistic view of the subject of hope, an analysis of the praxis of hope, and the role of the future in a historical horizon. Some challenges challenge this eschatology, including doubts about the psychological dimension of hope, contradictions between the doctrine of the Holy Spirit and the astonishing dimension of Christian hope, and uncertainty in the mechanism of linear time and eternal time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rgen Moltmann, Eschatology, Christian Theology, Suffering, Hope