نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته الهیات دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج یاسوج ایران. حوزه مشهد مشهد ایران

2 گروه الهیات موسسه مطالعات راهبردی، حوزه مشهد مشهد ایران

چکیده

عدم تطابق ذهن و خارج یکی از مباحث چالشی است که بسیاری از حکما آن را نمی‌پذیرند و شاید غالب حکما بر این امر متفق باشند که همان چیزی که انسان ادراک می‌کند، مطابق با واقع است. در مقابل اگر نظریه عدم تطابق ذهن و عین مطرح گردد، ممکن است با قول به شبح همسان تلقی گردد درحالی‌که این نظریه می‌تواند متفاوت از آن تحلیل شود به‌گونه‌ای که نه از آن قول به شبح لازم آید و نه سفسطه‌ای پدید آید. در این پژوهش که مبتنی بر روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل آن و مقارنه آرا است تطابق بین عین و ذهن رد می‌گردد چراکه دلیلی بر تطابق وجود ندارد بلکه ادله‌ای نقلی و تجربی(شهودی) بر عدم تطابق وجود دارد و از سوی دیگر اشکالاتی را که در رابطه با عدم تطابق به وجود می‌آید در ذیل بحث قول به شبح پاسخ دهد. ازجمله ثمرات این نظریه این است که مشکلاتی را که در باب مکاشفات، تعبیر خواب و تجسم اعمال و معاد جسمانی وجود دارد برطرف می‌نماید، چراکه در این موارد از یک حقیقت تعابیر گوناگونی بیان شده است که اگر ذهن و عین مطابق باشند این تعابیر با یکدیگر تناقض دارند و قابل‌حل نیستند اما زمانی که تطابق میان ذهن و عین برداشته شود می‌توان از یک حقیقت تعابیر گوناگونی ارائه نمود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the theory of the discrepancy of the mind with the promise of the ghost and its results

نویسندگان [English]

  • mohammad daneshnahad 1
  • mohammadHASAN VAKILI 2

1 Department of Theology Faculty of Humanities Yasouj University Yasouj Iran. Mashhad constituency Mashhad Iran

2 Theology Department of the Institute of Strategic Studies, Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The mismatch between the mind and the outside is one of the challenges that many sages do not accept, and most sages may agree that what one perceives is true. Conversely, if the theory of mind-object mismatch is put forward, it may be equated with a ghost statement, while this theory can be analyzed differently in such a way that neither a ghost statement is necessary nor a sophistry arises. In this study, which is based on the library method of collecting information, analyzing it and comparing opinions, the conformity between object and mind is rejected because there is no reason for conformity, but there are narrative and empirical (intuitive) arguments for non-conformity. In connection with the inconsistency arises in the following discussion of the promise to respond to the ghost. One of the fruits of this theory is that it solves the problems that exist in revelation, dream interpretation, and the embodiment of bodily deeds and resurrection, because in these cases, different interpretations of a truth have been expressed, which if the mind and the object are compatible with each other. They are contradictory and unsolvable, but when the conformity between mind and object is removed, different interpretations of a truth can be given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Mind and outside"
  • material alliance"
  • ghost"
  • physical resurrection"
  • , "
  • apocalypse"