2. بررسی چگونگی پیوند توحید صفاتی با نظام معقولات در نزد خواجه نصیر

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 11-29

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.118281.1726

چکیده
  بررسی چگونگی پیوند توحید صفاتی با نظام معقولات در نزد خواجه نصیر چکیده بحث اسماء و صفات و کیفیت ارتباط آن با ذات الهی از اهم مباحث توحیدی و در این میان مسئله‌ی عینیت یا زیادت صفات با ذات خداوند همواره درخور ملاحظه است. نوشتار حاضر بر آن است تا جایگاه و نقش نظام معقولات در نزد خواجه نصیر، یعنی تقسیمات معقول اولی و ثانی را در ارتباط با ...  بیشتر

3. اهمیت میانجی‌گری اخلاق کانتی بین حق انتزاعی و حیات اخلاقی و ضرورت گذار از اخلاق به حیات‌اخلاقی درکتاب مبانی فلسفه حق هگل

محمود صوفیانی؛ محمد اصغری؛ محسن باقرزاده مشکی باف

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-59

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.117393.1718

چکیده
  همانطور که هگل در پیشگفتار کتاب مبانی فلسفه حق بیان کرده‌است؛ بحث مرکزی در این اثر، از بین بردن خودسرانگی اراده است که همان معنای عامیانه آزادی است. هگل در صدد ردیابی تحقق مفهوم آزادی به عنوان ایده در نفس‌الامر است. نگارنده معتقد است که در هر دو گذار هگل میان سه بخش اصلی این اثر یعنی از حق انتزاعی به اخلاق و از اخلاق به حیات اخلاقی، ...  بیشتر

4. نقش شهودات در حکم اخلاقی از نظر جاناتان هایت

حسین خوارزمی؛ حسن میانداری

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 61-94

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2021.242282

چکیده
  چکیده در روانشناسی اخلاق، تحقیق دربارۀ حکم اخلاقی برای دهه‌ها تحت تاثیر عقل‌گرایی بوده است. از نظر عقل‌گرایان، حکم اخلاقی از طریق عقل/استدلال به دست می‌آید؛ هیجانات و شهودها هیچ نقشی در حکم اخلاقی ایفا نمی‌کنند. از نظر جاناتان هایت، حکم اخلاقی عمدتا از طریق شهود بوجود می‌آید؛ و نقش عقل، نوعا پسینی‌ست؛ بدین معنا که پس از آنکه حکم ...  بیشتر

5. بازخوانی برهان نبوت سینوی بر اساس نظریه اعتبار علامه طباطبایی (ره)

فرزانه ذوالحسنی؛ علی وکیلی

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-119

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.105133.1576

چکیده
  چکیده: در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ابتدا برهان نبوت سینوی در آثار ابن سینا مرور می شود و سپس تحلیل بدیع علامه طباطبایی از آن براساس نظریه اعتبار عرضه می گردد. از نظر ابن سینا انسان موجودی مدنی بالطبع است و برای رفع نیاز خود ناگزیر از روی آوردن به اجتماع است. مشارکت اجتماعی انسان ها به اختلافی می انجامد که تنها با قانون گذاری و عدالت ...  بیشتر

6. مسئله تصادف اخلاقی تاملی در دیدگاه مایکل مور

بهرام علیزاده

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 121-150

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.112382.1660

چکیده
  نیگل و ویلیامز معضل "تصادف اخلاقی" را محصول تعارض میان باور به اصل کنترل و فعالیت‌های اخلاقی می‌دانند. برخی معتقدند که این مسئله‌ای واقعی و حل‌ناشده در فلسفه معاصر است اما همه با این سخن موافق نیستند. مایکل مور مدعی است که مسئله تصادف اخلاقی همان مسئله سنتی اراده آزاد است و به خودی خود مسئله‌ای اصیل بشمار نمی‌آید. مور همچنین مدعی ...  بیشتر

7. معطوف بودن اخلاق به عینیت و عینیت‌گرایی درباره‌ی اخلاق

سیدعلی اصغری

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 151-182

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.117137.1717

چکیده
  بستر کاوش مقاله‌ی پیش رو، بحث عینیت اخلاق است که در حوزه‌ی فرااخلاق مطرح می‌شود. اتخاذ موضع درباره‌ی این که آیا اخلاق عینی هست یا نه (و اگر عینی است، از چگونه عینیتی برخوردار است) کانون بحثهای هستی‌شناختی فرااخلاق بوده است. تحلیل تجربه‌ی اخلاقی متعارف (شهودها و دریافتهای افراد غیرفیلسوف) درباره‌ی عینیت اخلاق، نزد متفکران فرااخلاق ...  بیشتر

8. بررسی انتقادی تفسیر آقا علی مدرس و تابعان از نظریۀ «اصالت وجود» ملاصدرا

محمد حسین زاده

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 183-208

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.113543.1674

چکیده
  دیدگاه ملاصدرا دربارۀ اصالت وجود به صورت‌های مختلفی تفسیر شده است. در تفسیر رایج از نظریۀ اصالت وجود، ماهیت امری کاملاً ذهنی و وابسته به فاعل شناسا است و چون در واقعیت خارجی حاضر نیست، نمی‌تواند به نحو حقیقی از واقعیت خارجی حکایت کند. تفسیر استاد عبودیت ـ که بسط و شرح تفسیر آقا علی مدرس زنوزی است ـ در عین حال که بر ذهنیِ صرف بودن ماهیت ...  بیشتر

9. افلاطون علیه شاعران: عمومی و خصوصی در اندیشه های اخلاقی افلاطون و نمایشنامه‌نویسان

مریم نصراصفهانی

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 209-232

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.111312.1648

چکیده
  نمایشنامه‌های یونان باستان و محاورات افلاطون دو منبع مهم و رقیب برای دستیابی به دیدگاه‌های یونانیان باستان درباره اخلاق و انتخاب‌های اخلاقی است. در واقع، همین رقابت و اختلاف نظر دلیل دشمنی افلاطون با شاعران است. در این مقاله با تمرکز به سه تراژدی مهم در ادبیات یونان باستان، از سه تراژدی نویس برجسته یعنی آگاممنون اثر ایسخولوس، مدئا ...  بیشتر

10. حل بحران معنویت از منظر سیدحسین نصر و ارزیابی آن

علی احمدپور

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 233-260

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.111996.1654

چکیده
  از دیدگاه نصر و سنت‌گرایان ریشه اصلی بحران معنویت درکنار نهادن وچشم‌پوشی ازسنت است؛چراکه سنت اصلی‌ترین منبع معنویت است. پس سنت هم آبشخور معنویت است و هم بازگشت بدان، زداینده بحران‌ها و از جمله بحران معنویت خواهد بود و چون درنگاه وی،وحی،شالوده سنت است،پس معنویت با وحی و نیزدین که فراورده وحی است برمدار هم‌بستگی خواهد چرخید.پژوهش ...  بیشتر

11. بررسی انتقادی نظریه تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری در باب متدولوژی فلسفه ملاصدرا

حسن رهبر

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 261-279

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.112236.1658

چکیده
  در میان دیدگاه های مختلف پیرامون روش شناسی فلسفه ملاصدرا، باورمندان به نظریه تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری بر این عقیده اند که ملاصدرا صرفاً در مقام گردآوری از کشف و نقل استفاده کرده است. پژوهش حاضر بیانگر این است که آنچه مدعیان این دیدگاه معتقدند قابل خدشه و ناپذیرفتنی است. چرا که ملاصدرا علاوه بر اینکه در مقام داوری نیز از کشف ...  بیشتر

12. اشه در مفهوم اکمال و ارتباط آن با هنر

پریسا اکبری؛ ایرج داداشی

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 281-312

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.121712.1753

چکیده
  دوران تاریخ ایرانِ پیش از ورود‌ اسلام، از لحاظ معرفت‌شناسی عمدتا" تحت فراروایتی بنام کیش مزدیسنا قرار‌دارد که بر‌تمام شئون زندگی اجتماعی، سیاسی و‌فرهنگی آن سایه افکنده‌است. برمبنای دکترین کیش مزدیسنا که بر هفت پایة "یکتایی ‌اهورامزدا، پیامبری اشوزرتشت، پیرویِ‌از اشه، داشتنِ‌اندیشه، گفتار‌و‌کردارِ‌نیک، آزادی‌ِگزینشِ ‌راه، ...  بیشتر

13. بررسی مقایسه‌ای آرای هایدگر و کربن در باب «فهم در ساحت حضور»

مهدی فدایی مهربانی؛ سعید جهانگیری

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 313-348

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.121647.1752

چکیده
  مارتین هایدگر فیلسوف پدیدارشناس آلمانی را باید یکی از مهم‌ترین منتقدان فلسفۀ سوبژکتیو غرب در نظر آورد که به جای تأکید بر انفکاک پذیرفته شدۀ فاعل شناسا و مورد شناسایی، که به طور خاص در نظریۀ تناظری صدق اصلی مسلّم انگاشته می شود، ساحت فهم را نه ساحت انطباق و ارتباط برقرار شدن میان سوژه و ابژه، بلکه ساحت حضور در ساحت فهم در نظر می آورد؛ ...  بیشتر

14. انفعالِ نفس و تغییرِ ذاتِ مدرِک: مسأله‌ای ارسطویی، ردیه‌ای سینوی و دفاعیه‌ای صدرایی

مصطفی زالی

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 349-374

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.112049.1655

چکیده
  نفس در فلسفه‌ی ارسطویی به عنوان قوه‌ی مدرِک شناخته شده و از آنجا که ادراک نوعی استحاله به شمار می‌رود، مسأله‌ی تبیین تغییرِ نفس از جایگاهی خاص برخوردار است. ارسطو خود در فصل پنجم کتاب دوم درباره‌ی نفس از نوعی استحاله در نفس سخن می‌گوید که مستلزم تغییر در ذات مدرِک و در نتیجه متمایز از استحاله‌ی کیفی طبیعیات (استحاله‌ای که در آن ...  بیشتر

15. نسبت علم و اراده ی الهی در مکتب کلامی حله

محمد حسین کلاهی؛ رضا رهنما

دوره 10، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 375-404

http://dx.doi.org/10.30470/phm.2020.117104.1715

چکیده
  رابطه‌ی «علم» و «اراده» در انسان و خداوند یکی از مسائلی است که در مکاتب مختلف فلسفی و کلامی مورد مداقه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر آن است تا رابطه‌ی «علم» و «اراده‌ی» خداوند را در مکتب کلامی حله بررسی نماید، مکتبی که که میراث‌دار مکتب کلامی بغداد بوده و اساطین آن با فلسفه‌های سینوی و اشراق، و مکاتب مختلف ...  بیشتر