تلقی ریچارد رورتی از حقیقت به مثابه‌ی هدف پژوهش
تلقی ریچارد رورتی از حقیقت به مثابه‌ی هدف پژوهش

محمد اصغری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 47-65

چکیده
  این مقاله به تحلیل دیدگاه نئوپراگماتیستی رورتی درباره ی حقیقت عینی می پردازد. طبق نظر این فیلسوف هدف پژوهش برخلاف دیدگاه متفکران گذشته، کشفِ«حقیقت عینی»(objective truth) نیست. به نظر رورتی مفاهیمی مثل ...  بیشتر
امکان نقش تربیتی دین در دهکده جهانی
امکان نقش تربیتی دین در دهکده جهانی

رمضان مهدوی آزادینی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 66-82

چکیده
  قرن حاضر با قدرت ارتباطی فوق العاده اش خود را از سایر قرون متمایز می نماید و از این جهت رابطه و نسبت خاصی با دین برقرار می نماید. قدرت ارتباطی فوق العاده در عصر حاضر چنان است که می توان از جهان کنونی به دهکده ...  بیشتر
رویکرد کلامی ـ فلسفی به مسأله عینیت صفات و بررسی دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا در خصوص آن
رویکرد کلامی ـ فلسفی به مسأله عینیت صفات و بررسی دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا در خصوص آن

زهره توازیانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 83-101

چکیده
  مسأله صفات در حوزه کلام و فلسفه و در بحث مربوط به خدا از جدی‌ترین مسائل حوزه الهیات است. این مسأله در دو حوزه "ربط صفات با ذات خداوندی" و "ربط صفات با یکدیگر" قابل طرح است. یک بار می‌توان سؤال کرد که آیا اساساً ...  بیشتر
بررسی تحلیلی تطوّر مفهوم نفس از افلاطون تا ملاصدرا
بررسی تحلیلی تطوّر مفهوم نفس از افلاطون تا ملاصدرا

ملیحه صابری نجف آبادی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 102-125

چکیده
  در حالیکه افلاطون، بر اساس اعتقادش به جهان ایده ها، نفس را مربوط به جهانی دیگر و امری مفارق از بدن معرفی می کند، ارسطو که توجه خود را به تفحص و چگونگی کارکرد واقعی موجودات این جهان معطوف داشته، بر نظر ورزی ...  بیشتر