استدلال ریچارد داوکینز در دفاع از سقط جنین: گزارش، تحلیل و نقد
استدلال ریچارد داوکینز در دفاع از سقط جنین: گزارش، تحلیل و نقد

رهام شرف؛ مسلم حاجی زاده

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، ، صفحه 183-212

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36301

چکیده
  رویکردهای مختلفی در مواجهه با مساله درستی یا نادرستی سقط جنین وجود دارند که هر یک از آنها از منظری متفاوت به این مساله پاسخ داده اند. ریچارد داوکینز یکی از حامیان نظریه تکامل است که اندیشمندانی بزرگ همچون ...  بیشتر