نیچه و صائب: دو متفکر خردستیز
نیچه و صائب: دو متفکر خردستیز

محمد خاکپور

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 395-422

https://doi.org/10.30470/phm.2020.101704.1550

چکیده
  در این مقاله سعی داریم اندیشه خرد ستیز دو متفکر از دو فرهنگ کاملاً متفاوت یعنی یک متفکر و شاعر ایرانی یعنی صائب تبریزی و یک متفکر و فیلسوف آلمانی یعنی نیچه را از منظر اندیشه خردستیزانه‌شان و و تجمیدشان ...  بیشتر