خودآگاهی و تبیین استنتاج گرایانه کسام از آن
خودآگاهی و تبیین استنتاج گرایانه کسام از آن

زهرا سرکارپور؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی

دوره 8، شماره 21 ، دی 1397، ، صفحه 11-44

https://doi.org/10.30470/phm.2019.34349

چکیده
  فیلسوفان در پاسخ به این سؤال که چگونه حالات ذهنی خودمان را می دانیم، تبیین های متعددی ارائه کرده اند.کسام در پاسخ به این سؤال، نظریه استنتاج گرایی را مطرح کرده است. به اعتقاد او بر خلاف آنچه شهوداً احساس ...  بیشتر