بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت در فیزیک
بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت در فیزیک

مهدی سلیمانی خورموجی؛ مجید ملایوسفی؛ علی صداقت

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 85-117

چکیده
  با آنکه برخی دکارت‌پژوهان، ادعای صریح وی مبنی بر استنتاج فیزیک از متافیزیکش را اغراق‌آمیز (یا حتی گمراه‌کننده) می‌دانند، برخی دیگر از آنان، ادعای او را جدی (یا حتی تعیین‌کننده) می‌دانند. این مقاله ...  بیشتر