پرسش باز مور و هنجارمندی اخلاقی؛ نقد پل بلومفیلد
پرسش باز مور و هنجارمندی اخلاقی؛ نقد پل بلومفیلد

رضا مثمر؛ سید علی کلانتری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 257-288

https://doi.org/10.30470/phm.2019.86070.1404

چکیده
  مور (1903) در استدلال پرسش باز ادعا می‌کند که مفهوم «خوب» را نمی‌توان بر اساس مفاهیم دیگر اعم از مفاهیم طبیعی و غیر طبیعی تعریف کرد. پل بلومفیلد (2006) به تبعیت از داروال-گیبارد-ریلتن (1992) تقلیل ناپذیری ...  بیشتر