مساله چارچوب و بازتقریر آن برای فهم زبانی هوش مصنوعی
مساله چارچوب و بازتقریر آن برای فهم زبانی هوش مصنوعی

ابوالفضل صبرآمیز؛ مهدی ذاکری؛ روح اله حق شناس

دوره 8، شماره 20 ، شهریور 1397، ، صفحه 193-223

https://doi.org/10.30470/phm.2018.32204

چکیده
  یکی از اهداف محققان هوش مصنوعی،‌ ساخت ماشین‌هایی است که توانایی فهم زبان انسان را داشته باشند. ولی این هدف با چالش‌هایی روبرو است. در این مقاله، نشان خواهیم داد یک چالش ممکن برای ساخت ماشینی که فهم زبانی ...  بیشتر