تأملی در تبیین فیلسوفان اسلامی از تلازم بین ماده و صورت
تأملی در تبیین فیلسوفان اسلامی از تلازم بین ماده و صورت

محمد مهدی کمالی؛ حسین غفاری

دوره 8، شماره 20 ، شهریور 1397، ، صفحه 11-40

https://doi.org/10.30470/phm.2018.32205

چکیده
  از دیدگاه بیشتر فیلسوفان اسلامی جسم مرکب از صورت جسمیه و ماده اولی است که هر یک در وجود خود به دیگری نیازمند بوده و متلازم با یکدیگرند. اگر ماده موجود نباشد، صورت نمی‌تواند موجود شود؛ زیرا صورت حال در ...  بیشتر