نقش شهودات در حکم اخلاقی از نظر جاناتان هایت
نقش شهودات در حکم اخلاقی از نظر جاناتان هایت

حسین خوارزمی؛ حسن میانداری

دوره 10، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 61-94

https://doi.org/10.30470/phm.2021.242282

چکیده
  چکیده در روانشناسی اخلاق، تحقیق دربارۀ حکم اخلاقی برای دهه‌ها تحت تاثیر عقل‌گرایی بوده است. از نظر عقل‌گرایان، حکم اخلاقی از طریق عقل/استدلال به دست می‌آید؛ هیجانات و شهودها هیچ نقشی در حکم اخلاقی ...  بیشتر